www.isaksaba.no

Vil du lære å sy Nesseby-kofte?

Koftesying

Isak Saba senteret arrangerer sykurs i Varangerbotn for ungdom mellom 13 - 30 år.

2021-05-26

Kurset avholdes i uke 26 (28.juni - 2. juli 2121). Kursets varighet er fra mandag til fredag kl. 09:00 – 16:30 (7,5 timer daglig).

Kurset er gratis. Du må selv ha med deg klede/stoff/tråd og symaskin som du behersker å bruke.

Påmelding via e-post til isaksaba@nesseby.kommune.no innen 14.06.21

Mere informasjon om kurset får du på tlf. Jane 40 44 05 46 eller Máret Ingá 40 44 05 47

Kurset støttes av Sametinget og Sámi oahppolihttu.