Vil du lære å sy Nesseby-kofte?

Koftesying

Isak Saba senteret arrangerer sykurs i Varangerbotn for ungdom mellom 13 - 30 år.

2019-05-24

Kurset avholdes i uke 26 (24.-28. juni 2019). Kursets varighet er fra mandag til fredag kl. 09:00 – 16:30 (7,5 timer daglig).

Kurset er gratis. Du må ha med deg klede/stoff/tråd og symaskin.

Påmelding via e-post til isaksaba@nesseby.kommune.no innen 11.06.19

Mere informasjon om kurset får du på tlf. Jane 404 40 546 eller Máret Ingá 404 40 547

Kurset støttes av Sametinget og Samisk studieforbund.

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk