Vil du lære å sy Nesseby-kofte?

koftekurs_0287 web

Isak Saba senteret  arrangerer sykurs i Varangerbotn for ungdom mellom 13 - 30 år.

2018-05-16

Kurset avholdes i uke 26 (25.06.- 29.06.18). Kursets varighet er fra mandag til fredag kl. 09:00 – 16:30 (7,5 timer daglig).

Kurset er gratis. Du må ha med deg klede/stoff/tråd og symaskin.

Påmelding via e-post til isaksaba@nesseby.kommune.no innen 08.06.18

Mere informasjon om kurset finner du på www.isak.saba.no eller vår facebook side Isak saba senteret, eller tlf Jane 40440546 Nina 40440545

Kurset støttes av Sametinget og Samisk studieforbund.

 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk