Nordsamisk lærebok

Tar språket mitt tilbake

“Tar språket mitt tilbake” er en bok om revitalisering av samisk språk.

2016-03-02

Boka gir en praktisk innføring i bruk av kognitiv teori og metode i forhold til revitalisering av språket. Boka er ment å være et hjelpemiddel for alle som har samisk som et passivt språk, og for dem som ønsker å holde kurs for denne gruppen.

Boka koster kr 150,- og kan bestilles fra Isak Saba senteret:

isaksaba@nesseby.kommune.no eller tlf.: 40440546 - 49

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk