Isak Sabasenteret har produsert lærebøker for på samisk. Bøkene m/fasit kan bestilles fra Unjárgga gielda/Nesseby kommune v/Isak Saba senteret, 9840 Varangerbotn.

Isak Saba senteret selger bærenett i tøy!

isak-saba-2

Vær miljøbevisst du også. Bruk bærenett fra Isak Saba senteret!


2017-04-26 Les mer...


Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot

forside tysk

Isak Saba senteret selger lydboka «Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot». Dette er fortellinger som mennesker fra Varanger-området forteller, som omhandler krigstiden og små og store hendelser fra 1950 og 1960-tallet.  


2016-01-06 Les mer...


Nytt salgsprodukt!

Gymbagger med sportsmotiv - Utsolgt

gymbagger

Gymbaggene som kommer i flere farger og med samisk og norsk tekst, er illustrert med sportsmotiv.


2013-01-16 Les mer...


Heasta

heastaIsak Saba senteret har gitt ut den første samisk-språklige hesteboka. I boka kan man lese om hesten; hvordan man steller hesten, forskjellige gangarter, betegnelser og hesteraser.
2012-05-09 Les mer...


Nordsamisk bok om sauen

Sávza

savza forsideIsak Saba Senteret har utgitt en bok om sauen. Vi har samlet samiske ord og uttrykk som hører til sauen.

2011-02-21 Les mer...


En liten nordsamisk bok om værtegn.

Dálkemearkkat- for tiden utsolgt!

dalkemearkkat-forsideBok om hvordan samene i Varanger har tolket og tolker værtegn. Boka er skrevet av Inger Katrine Juuso.


2010-07-08 Les mer...


Bok om hvordan sjøsamene tidligere utnyttet ressursene i og ved sjøen

Várjavuonna – Meara ávkkástallan

varjatvuonnaNordsamisk bok fra Isak Saba senteret om sjøsamenes forhold til Varangerfjorden.

2010-01-25 Les mer...


Nordsamisk lærebok

Tar språket mitt tilbake

“Tar språket mitt tilbake” er en bok om revitalisering av samisk språk.


2009-05-05 Les mer...


Spill til boka "Tar språket tilbake"

spill-nordsamisk-webSpillet er laget til boka "Tar språket mitt tilbake", men kan også brukes uavhenging av den.


2009-03-10 Les mer...


Mearkabeaivvit

Isak Saba senteret har laget kalender som viser merkedager året igjennom. Kalenderen inneholder beskrivelse av merkedagene, og når disse er. Den er ikke åravhengig, så den vil aldri gå ut av dato.
2007-03-29 Les mer...


Bok om Nessebykofta

Unjárgga gákti - Utsolgt

Boka viser Nessebykoftas utvikling fra 1800- tallet fram til i dag. Med ord og bilder vises koftas form og bruk både som hverdags- og stasplagg. I boka er det mønster og sybeskrivelser, både til dame- og herrekofte og luer. Boka er på nordsamisk. Boka koster kr 250,-


2006-02-07 Les mer...


Bok om møte mellom samer og tyskere under krigen

”Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot”

I boka får du møte folk fra Varanger som minnes den nære historien.
Selv om krigsårene er i sentrum, får du også lese om hverdagsliv i tiden 1950-60.
2006-02-07 Les mer...


Et lite hefte om tradisjonell om snarefangst

Gárdun- snarefangst

Laget av Irma Trane.


2005-06-14 Les mer...


Várjjatvuongáttis- somá fiervvás

Temabok om sjøsamekulturen, bilder og benevnelser fra fjæra.


2005-01-13 Les mer...


Sminkeplakat på samisk

Gealuldus

Sminkeplakaten inneholder bilder og samiske benevnelser for forskjellige sminkeprodukter. Dette er benevnelser som Isak Saba Senteret har laget i 2006.
2006-09-12 Les mer...


Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk