Bevaring av samiske stedsnavn i Nesseby kommune- prosjektleder: Yngve Johansen

Samiske stedsnavn

Kopi-av-Rovvivann-kartProsjektets målsetting er å bevare samiske stedsnavn, fortellinger, hendelser, forklaringer og historisk informasjon om stedsnavnene i Nesseby kommune. Det skal lages elektroniske kart hvor samiske stedsnavn er merket på riktig plass. Hensikten er å skape interesse for Varangerfjordens historie blant ungdom samt skape større selvfølelse blant befolkningen langs Varangerfjorden.


2012-04-13 Les mer...


Duhkoratta - En lekearena for barn under 8 år som behersker noe samisk

Isak Saba senteret inviterer alle barn under 8 år å komme og leke på samisk. Hvis foreldrene ikke har anledning å komme, kan en annen bli med barnet. Vi har treff annenhver tirsdag hvor vi har forskjellige aktiviteter.


2012-04-12


Samarbeid med Nesseby skole

Elevene som har samisk som førstespråk på Nesseby skole besøker oss hver 6. uke.
Her lager elevene mat, spiller, leser, har teaterverksted og leker.
2005-10-26 Se bilder her:


Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk