LOHKANKURSA “GOTTÁKÁFIIN”

Fálaldat lea dutnje gii hálat sámegiela, ja háliidat oahppat lohkat sámegiel teavsttaid ja suohtastallat.


2014-02-25 Loga eambbo....


KURSA davvisámegielas čakčat 2014

KURS-FLAGG

Isak Saba guovddáš ovttasbargá UITan – Norgga arktalaš Universitetain ja álggaha álgokursa 2014 čavčča: SAM- 1031 Sámegiella gielladieđa: Álgokursa 1 (20 č.) .


2014-02-24 Loga eambbo.....


Makkár duodjekursa háliidat?

isak saba senter logo_100x96

Isak Saba guovddáš lágida 2 duodjekurssa čakčii. Mii bovdet olbmuid evttohit makkár kurssaid sii dáhttot. Sáddes fal áinnas evttohasa dán siidui dahje min maila čujuhussii: isaksaba@nesseby.kommune.no/


2013-06-26 Loga eambbo...


Grammatihkka kursa davvisámegielas

KURS-FLAGGIsak Saba guovddáš álggaha davvisámegiela grammatihka kurssa, guovvamánu 6.b. Kursa lea ovttasbargu Tromssa universitehtain, ja heive sidjiide geat máhttet veaháš sámegiela.
2012-10-10 Loga eambbo...


Álgokursa davvisámegielas

KURS-FLAGGIssát Saba guovddáš ja Deanu giellagáddi álggaheaba sámegiela álgokurssa maid Romssa universitehta doaimmaha. Kursa álggahuvvo borgemánu 27. beaivve 2012.
2012-09-17 Loga eambbo...


Sámegiel giellalávgun Unjárggas ja Deanus

Isak Saba guovddáš ja Deanu giellagáddi lágideaba sámegiel giellalávguma ollesolbmuide geassemánu
25.-29. b. 2012.
2012-05-16 Loga eambbo...


GÁKTEGOARRUNKURSA

Isak Saba Guovddáš lágida gáktegoarrunkurssa.
2009-08-25 Loga eambbo...


Hálidat go oahppat sámegiela?

Jus hálidat oahppat sámegielas beaivválašgiela, lea dát rivttes kursa dudnje.
2009-03-11 Loga eambbo...


VÁLDDÁN GIELLAN RUOVTTOLUOTTA

Giellakursa dutnje gii
• máhtát oalle ollu sámegiela, muhto it hála
• áddet sámegiela oalle bures
• háliidat hállagoahtit sámegiela
2009-01-26 Loga eambbo...


SÁMEGIEL-LOHKANKURSA GOHTTÁKÁFIIN ISAK SABA GUOVDDÁŠIS

Isak Saba guovddáš lágida sámegiel lohkankurssa somáš birrasis.
2008-09-30 Loga eambbo...


Isak Saba guovddáš fállá giellakurssaid buohkaide

Isak Saba guovddáš hálida ahte buot gieldda ássit ožžot giellakurssa fálaldaga vaikko makkár dásis de otne lea.
2007-01-15 Loaga eanet...


NUVTTÁ GÁKTEGOARRUNKURSSA

Isak Saba guovddáš lágida goarrunkurssa gos beasat oahppat goarruntearpmaid sámegiillii.
Goaro gávtti dahje luhka ja hála sámegiela.

2006-02-28 Les mer...


Kurssat 2008 čavčča


2005-06-21 Loga eambbo...


Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk