Kurs i samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Kurs i nordsamisk– Samisk som fremmedspråk – 10 stp

ISS logo 400x459 300dpi

Isak Saba senteret starter samisk som fremmedspråk kurs, lytting og muntlig kommunikasjon høsten 2019. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. 

2019-05-15

Kurset følger samme studieplan som kurset i lytting og muntlig kommunikasjon til UiT Norges arktiske universitet (SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon – 10 stp) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1034 her:

https://uit.no/utdanning/emner/emne/565095/sam-1034?ar=2018&semester=H

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved UiT Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag). Søknadsfristen er 1. juni. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à 500,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.september.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her:

https://uit.no/utdanning/opptak

 

Kursstart: august 2019 i Varangerbotn.

Undervisning: 35 tirs-ons, 37, 39, 41, 44, 45 tirs-tors

Tid: 0900-1400

Sted: Varangerbotn

 

For flere detaljer og påmelding:

sini.rasmus@nesseby.kommune.no,  tlf: 40 44 05 52.

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk