Vil du lære å sy Nesseby-kofte?

Koftesying

Isak Saba senteret arrangerer sykurs i Varangerbotn for ungdom mellom 13 - 30 år.

2021-05-26

Kurset avholdes i uke 26 (28.juni - 2. juli 2121). Kursets varighet er fra mandag til fredag kl. 09:00 – 16:30 (7,5 timer daglig).

Kurset er gratis. Du må selv ha med deg klede/stoff/tråd og symaskin som du behersker å bruke.

Påmelding via e-post til isaksaba@nesseby.kommune.no innen 14.06.21

Mere informasjon om kurset får du på tlf. Jane 40 44 05 46 eller Máret Ingá 40 44 05 47

Kurset støttes av Sametinget og Sámi oahppolihttu.

 

Cavgil ustibat dán siiddu birra!
Sádde e-postii:
Geas:
Diehtu:
Kode 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk