Duhkoratta - Vi sykler

dohkoratta-logo

Når: Tirsdag 21.05.19 kl. 17:30–19:00
Hvor: Uteområde på Varanger Samiske Museum
Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.

2019-05-16

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk