Duhkoratta - Hesteridning og kjøring

dohkoratta-logo

Når: Tirsdag 07.05.19 kl. 17:30–19:00
Hvor: Stall Tussi i Vesterelv 
Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.

2019-05-02

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk