Dál vuovdit 2018 kalendara

Dál lea 2018 kaleandar vuovdimassii Isak Saba guovddážis. Fáddán kaleandaris leat boares govat Unjárggas.

2017-11-13

 

Kalender 2018

Isak Saba senteret selger nå kalender 2018. Temaet for kalenderen er gamle bilder fra Nesseby.

I kalenderen finner du bilder fra 1930-tallet og det nyeste er fra 1968. Bildene er utlånt av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida, og Mari-Ann Nilssen, Rolf Aikio og Sigrid Persen.

Kalender 2018 får du kjøpt på Isak Saba senteret i Varangerbotn. Kalenderen er også lagt ut for salg på Varanger Samiske Museum, Coop Marked og Esso i Varangerbotn.  Kalenderen koster  kr. 100.

Det er også mulig å bestille kalenderen via e-post fra:  isaksaba@nesseby.kommune.no eller på  tlf. 40440545 eller 40440547. Pris er kr. 100 + 40 kr. for porto/eksp.

 

Kaleandaris leat govat mat leat váldon 1930-logus, ođđaseamos govva lea váldon 1968. Govaid leat luoikkahan Deanu ja Várjjat Museasiiddas, olbmot geat maid leat midjiide luoikkahan govaid leat; Mari-Ann Nilssen, Rolf Aikio ja Bálkka Nillá Sigrid/Sigrid Persen.

2018 kaleandara vuovdit Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas. Sáhtát maid oastit kaleandara Várjjat Sámi Museas ja buvddain Vuonnabađas (Coop ja Esso).  Kaleandar  máksá kr. 100.

Don sáhtát maid tiŋgot kaleandara e-poastta bokte: isaksaba@nesseby.kommune.no

dahje riŋget tlf. 40440545 dahje 40440547. Haddi lea kr. 100 + 40 porto. 

kalender-18.jpg

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk