I ISAK SABAS FOTSPOR

I år det 130 år siden Isak Saba ble født. I den forbindelse arrangerte
Isak Saba guovddáš og Varanger Samiske Museum en vandring i hans fotspor søndag den 21. august 2005.
2005-09-01

Isak Saba var født i Reppen i Nesseby kommune den 15.november 1875. Han var den første same som ble valgt inn på Stortinget, og er også bl.a. kjent som forfatter av Samefolkets sang. Han tok lærerutdannelse ved Tromsø Seminarium våren 1898. Han virket som lærer i Lebesby, Nesseby og Vardø kommuner.
Isak Saba døde i Vardø, 1. juni 1921, bare 46 år gammel.

Arrangementet hadde godt oppmøte og
vandringen gikk først til Latnæringen, et gammelt handelssted ved Byluft, hvor Isak Sabas far var handelsfaktor deler av året ved siden av husdyrhold og fiske. Isak Saba arbeidet som handelsdreng hos han i unge år.
På Latnæringen gjorde vi opp bål og kokte kaffe.
Deltakerne fikk et lite foredrag om det gamle handelsstedets historie av museumsleder Kjersti Schanche.

Etter vandringen til Latnæringen gjorde vi stopp i Reppen ved Isak Sabas barndomshjem. Her sto Sørsiden Tabernakelforening for salg av mat, kaffe og kaker.
Jane Juuso og Signe Iversen fra Isak Saba guovddáš holdt foredrag om politikeren og mennesket Isak Saba, og det var opplesning fra hans påbegynte selvbiografi.


Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk