Duhkoratta - Mii láibut dološ čeavssaid

dohkoratta-logo

Goas: Maŋŋebárgga 1.12.15 tii 17.30. – 19.00
Gos: Isak Saba guovddážis
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat
Eahketborran
EahketborranALMMUHIT JIETNAGIRJJI

006-004 utsnitt kopi gulnet_500x361

Jietnagirjji “Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot” almmuheapmi juovlamánu 02.12.2015 tii. 12.00 Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas.


2015-11-23 Les mer...


Somá - Mii duhkuraddat olgun seavdnjadasas

soma-logo

Goas: Maŋŋebárgga 24.11.15 tii 17.30. – 19.00
Gos: Isak Saba Guovddážis, eahketborramuš goađis
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.


2015-11-23


Dál vuovdit 2016 Kaleandara

kalender-2016

Dál lea 2016 kaleandar  vuovdimassii Isak Saba guovddážis. Fáddá 2016 kaleandaris leat sámi čuoldinhearvvat.  


2015-10-28 Les mer...


VÁLDDÁN GIELLAN RUOVTTOLUOTTA

isaklogo

Giellakursa dutnje gii:


2015-10-22 Les mer...


Isak Saba guovddážis gaskavahkku čakčamánu 30.b. 2015 tii. 12.00

SÁMEGIEL LOHKANDEAIVVADEAPMI GOTTÁKÁFIIN

Háliidat go oahppat dahje hárjehallat lohkat sámegiela teavsttaid ? Fálaldat lea dutnje gii hálat sámegiela, ja háliidat lohkat sámegiela teavsttaid somás birrasis.


2015-09-24 Les mer...


Isak Saba guovddážis gaskavahkku čakčamánu 30.b. 2015 tii. 12.00

SÁMEGIEL LOHKANDEAIVVADEAPMI GOTTÁKÁFIIN

Háliidat go oahppat dahje hárjehallat lohkat sámegiela teavsttaid ? Fálaldat lea dutnje gii hálat sámegiela, ja háliidat lohkat sámegiela teavsttaid somás birrasis.


2015-09-24 Les mer...


Hála sámegiela lihkadettiin

isaklogo

Isak Saba guovddáš joatká fállat sámegielat árenabuohkaide geat háliidit sámástit. Dán fálaldagas beasat seammás sámástit go lihkadat. 


2015-09-17 Les mer...


LIIDNERIESSUNKURSA

tørkle

Isak Saba Guovddáš lágida liidneriessunkurssa.


2015-09-10 Les mer...


Dán jagi gákteregistreren vuoitit

koftereg

Vuoitun lei iešguđet  vuoitái  kr. 1000,- , ja guokte jeđđenvuoittu, iešguđet  kr. 500,- .


2015-08-31 Loga eambbo...


Oahpa šattuin atnit ávkki

Šattut – čalbmái ja čoavjái illun

tøttebær

Mii čoaggit jokŋalasttaid ja ehtemasaid. Makkár herskkuid  dain sáhttá ráhkadit?


2015-08-25 Loga eambbo...


Gáktevuorbádeapmi - Cokka gávtti ja vuoitte ruđaid!

koftereg

Cokka gávtti ja boađe márkaniidda!


2015-08-25 Loga eambbo...


Gaskaboddosaš doaibmamielbargi virgi Isak saba guovddážis

isaklogo

Mii ohcat doaibmamielbargi Isak Saba guovddážii 1.9.15  rájes,  1.7.16 rádjái. Okta virgi 10 % rádjái mielbargin SOMÁ doaimmas.


2015-07-01 Loga eambbo...


Háliidat go barggu?

isaklogo

Mii dárbbašit 2 bargi Isak Saba guovddážii geat sáhttiba veahkkebargin Duhkoratta! ja SOMÁ doaluin. 


2015-06-30 Les mer...


HÁLIIDAT GO BARGGU?

isaklogo

Mii dárbbašit 2 bargi Isak Saba guovddážii geat sáhttiba veahkkebargin Duhkoratta! ja SOMÁ doaluin. 


2015-06-02 Les mer...


Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk

Isak Saba guovddáš
9840 Vuonnabahta

Oktavuođaskovvi