Eahketborran

Duhkoratta! - Mii čiekčat spáppa ja duhkoraddat

dohkoratta-logo

Goas: Maŋŋebárgga 7.10.14 tii 17.30. – 19.00
Gos: Stuorravuonas, Grillavisti šilljus
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddatEahketborran

Somá! - Mii čiekčat spáppa ja duhkoraddat

soma-logo

Goas: Maŋŋebárgga 30.9.14 tii 17.30. – 19.00
Gos: Stuorravuonas, Grillavisti šilljus
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.


2014-09-29 Les mer.....


Ruhtagiisá

isak saba senter logo_100x96

Isak Saba guovddáža ruhtagiissás sáhttet fitnodagat, gieldda ásahusat, searvvit ja organisašuvnnat ohcat ruhtadoarjaga sámegiela čalmmástuhttimii.


2014-08-20 Les mer...


Mis lea 10 jagi ávvudeapmi Isak Saba guovddáža doaimmas Duhkoratta! 9.9.14.

Mii ávvudit rabas beivviin olggobealde Isak Saba guovddáža ja bovdet du/din boahtit min ávvudeapmái maŋŋebárgga čakčamánu 9.b. tii 17.30 – 19.00.

Jus lea fuones dálki doallat mii ávvudeami Oahppogálddus.

Prográmma:


2014-08-13 Loga eambbo...


“Lohkankursa gottákáfiin”– joavkku studie-máŧki geassemánu 18. ja 19.b. 2014.

lesekurs

Isak Saba guovddáš lágida lohkankursa gottákáfiin juohke jagi čavččas giđđii. Kursa loahpahat máŧkkiin muhtun sámi guvlui. Dán jagi mearrideimmet galledit Porsáŋggu ja Kárášjoga.

 


2014-07-08 Loga eambbo...


Eahketborran

SOMÁ! - Lek og lær på samisk! - Riding

soma-logo

Når: Tirsdag  17.6.14  kl 17.30 – 19.00
Hvor:   Nesseby Travbane
Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk 


2014-06-16


KURSA davvisámegielas čakčat 2014

KURS-FLAGG

Isak Saba guovddáš ovttasbargá UITan – Norgga arktalaš Universitetain ja álggaha álgokursa 2014 čavčča: SAM- 1031 Sámegiella gielladieđa: Álgokursa 1 (20 č.) .


2014-02-24 Loga eambbo.....


Cuoŋománu 10. b. tii. 18.00 - Trattoria Capris

Sámi filbmaeahket

isak-saba-senter

Isak Saba guovddáš čájeha oanehisfilmmaid: Bonki, Várjavuonlaččat / Portretter fra Varangerfjorden ja Ealli guođđá joavkkus / Et dyr forlater sin flokk.


2014-04-03 Loaga eambbo...


LOHKANKURSA “GOTTÁKÁFIIN”

Fálaldat lea dutnje gii hálat sámegiela, ja háliidat oahppat lohkat sámegiel teavsttaid ja suohtastallat.


2014-02-25 Loga eambbo....


Ođđa sámegielkursa čakčii 2014 : Lytting og muntlig kommunikasjon (10 stp):

KURS-FLAGG

Isak Saba guovddáš pláne ođđa kurssa čakčat 2014. Lytting og muntlig kommunikasjon . Kursa lea ovttasbargu UiT- Norgga arktalaš Universitetain ja addá 10 oahppočuoggá. Mis lea maid plána álggahit álgokursa, mii addá 20 oahppočuoggá. Jus dus lea beroštupmi dán kurssaide, váldde fal oktavuođa.

 


2014-02-04 loga eambbo....


LOHKANKURSA “GOTTÁKÁFIIN”

isaklogo

LOHKANKURSA “GOTTÁKÁFIIN

álgá fas Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas, gaskavahkku ođđajagemánu 29.b. 2014 tii. 12.00.


2014-01-22 Les mer


VÁLDDÁN GIELLAN RUOVTTOLUOTTA

KURS-FLAGG

Kursa álgá  vuossárgga guovvamánu 10. beaivve 2014 Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas.

 


2014-01-07 Les mer


DIVVUMUŠAT KALEANDÁR 2014 GOVAIDE.

januar

Mii leat ožžon ođđa dieđuid guokte govvii. Ođđajagemánu govvii váillui nieidda namma. Su namma lea Astrid Henriksen.

 


2013-12-23 Les mer


Girji "Válddán gielan ruovttoluott" lea dál maid ruoŧagillii

isak saba senter logo_100x96

Girji "válddán gielan ruovttoluotta" maid min čeahpes bargi, Jane Juusu lea čállán, lea dál maid heivehuvvon ruoŧagillii.

Loga eanet:

http://www.minoritet.se/2820

 


2013-11-05


Nuoraid deaivvadeapmi

LAN-sminke-ungdomsklubb-plakat

Geat:  Deanuleagi ja Várjjat sámegielat nuorat nuoraidskuvlla/badjedási agis
Goas: Bearjadaga 25.10.13  norgga áigi: 16.00 – 20.00
Gos: Nuoraidklubbas, Vuonnabađas


2013-10-24 Les mer...


Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk

Isak Saba guovddáš
9840 Vuonnabahta

Oktavuođaskovvi