Anne Lise Varsi juoiga, lávlu ja duohkoradda minguin

Duhkoratta - Mii juoigat

dohkoratta-logo

Goas: Maŋŋebárgga 09.02.16 tii 17.30. – 19.00
Gos: Isak Saba guovddážis
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.
EahketborranSomá - Mii lašmohallat

soma-logo

Goas: Maŋŋebárgga 2.2.16 tii 17.30. – 19.00
Gos: Unjárgga falastallan lanjas
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.


2016-02-01


GÁKTEGOARRUN- JA ČUOLDINKURSA ISAK SABA GUOVDDÁŽIS, VUONNABAĐAS

isak saba senter logo_100x96

KOFTESØM-  OG VEVKURS PÅ ISAK SABA SENTERET I VARANGERBOTN


2016-01-15 Les mer...


Gaskavahkku 20.01.16 tii. 19.00 Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas

Filbmaeahket

poster-liten

Mii čájehit filmmaid: "Stoerre vaerie", Elle gii lea 80 jagi ja ii liiko sámiide, ja  "Leat oidnosis ja jávkat" , filbma mo boahkána láhppit (čuoldit).


2016-01-12 Les mer...


Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot

forside tysk

Dál lea vejolaš oastit jietnagirjji «Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot».  Dás gulat Várjjat-olbmuid geat muittašit dáhpáhusaid soađeáiggis ja maid 1950- ja 1960-loguin. 


2016-01-06 Les mer...


Uvnnas ráhkaduvvon rušpemeastu

original
2015-12-21 Les mer...


ALMMUHIT JIETNAGIRJJI

006-004 utsnitt kopi gulnet_500x361

Jietnagirjji “Tyskálaččat eai máhte sámegiela goittot” almmuheapmi juovlamánu 02.12.2015 tii. 12.00 Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas.


2015-11-23 Les mer...


Dál vuovdit 2016 Kaleandara

kalender-2016

Dál lea 2016 kaleandar  vuovdimassii Isak Saba guovddážis. Fáddá 2016 kaleandaris leat sámi čuoldinhearvvat.  


2015-10-28 Les mer...


VÁLDDÁN GIELLAN RUOVTTOLUOTTA

isaklogo

Giellakursa dutnje gii:


2015-10-22 Les mer...


Isak Saba guovddážis gaskavahkku čakčamánu 30.b. 2015 tii. 12.00

SÁMEGIEL LOHKANDEAIVVADEAPMI GOTTÁKÁFIIN

Háliidat go oahppat dahje hárjehallat lohkat sámegiela teavsttaid ? Fálaldat lea dutnje gii hálat sámegiela, ja háliidat lohkat sámegiela teavsttaid somás birrasis.


2015-09-24 Les mer...


Isak Saba guovddážis gaskavahkku čakčamánu 30.b. 2015 tii. 12.00

SÁMEGIEL LOHKANDEAIVVADEAPMI GOTTÁKÁFIIN

Háliidat go oahppat dahje hárjehallat lohkat sámegiela teavsttaid ? Fálaldat lea dutnje gii hálat sámegiela, ja háliidat lohkat sámegiela teavsttaid somás birrasis.


2015-09-24 Les mer...


Hála sámegiela lihkadettiin

isaklogo

Isak Saba guovddáš joatká fállat sámegielat árenabuohkaide geat háliidit sámástit. Dán fálaldagas beasat seammás sámástit go lihkadat. 


2015-09-17 Les mer...


LIIDNERIESSUNKURSA

tørkle

Isak Saba Guovddáš lágida liidneriessunkurssa.


2015-09-10 Les mer...


Dán jagi gákteregistreren vuoitit

koftereg

Vuoitun lei iešguđet  vuoitái  kr. 1000,- , ja guokte jeđđenvuoittu, iešguđet  kr. 500,- .


2015-08-31 Loga eambbo...


Oahpa šattuin atnit ávkki

Šattut – čalbmái ja čoavjái illun

tøttebær

Mii čoaggit jokŋalasttaid ja ehtemasaid. Makkár herskkuid  dain sáhttá ráhkadit?


2015-08-25 Loga eambbo...


Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk

Isak Saba guovddáš
9840 Vuonnabahta

Oktavuođaskovvi